Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2014

bemyloover
Jest on i jestem ja . A później jesteśmy my. Tak jak ma być 
— ja

October 08 2014

bemyloover
7182 dee7
bemyloover
7164 d171
bemyloover
4494 3089
bemyloover
4486 27e3
bemyloover
4462 d49b
No kurcze kocham Cię .
bemyloover
4437 c069
bemyloover
4431 1450
Reposted byglupiages glupiages
bemyloover
Chyba go kocham , chyba napewno.

July 23 2014

bemyloover

March 16 2014

bemyloover

March 15 2014

1586 50f8 500
Reposted fromunco unco viamyzone myzone

February 04 2014

bemyloover
6445 1a3b 500
Lemniskata
Reposted fromExfeletes Exfeletes viacouples couples
💞
Reposted fromweheartit weheartit viadupacycki dupacycki
bemyloover
bemyloover
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku, małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— J. Żulczyk
Reposted fromriddl3m riddl3m viabetterthanlies betterthanlies
bemyloover
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje- to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki
— Biegnąca z wilkami Estes Pinkola Clarissa
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viabetterthanlies betterthanlies
bemyloover
9115 2563
Reposted frombeyooonce beyooonce viabetterthanlies betterthanlies
bemyloover
bemyloover
6390 2330 500
Reposted fromgruubas gruubas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl