Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2014

bemyloover
6413 70f2
Reposted fromgruubas gruubas
bemyloover
1027 7603
Reposted fromgruubas gruubas
bemyloover
still think about you.
bemyloover
4120 2ea0
...spoglądając w przyszłość !
bemyloover
4056 55db

January 30 2014

bemyloover
bemyloover
bemyloover
Mam już dość!
Brak sił, i chęci by to ciągnąć dalej.

8975 74fb
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viainsect insect

January 27 2014

bemyloover
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minut, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
bemyloover
5724 d6e4
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadivi divi
bemyloover
Bał się słowa "kocham". Jak cholera. A przecież to tylko słowo. Tylko zlepek przypadkowych głosek, którym ktoś nadał jakieś głębsze znaczenie. A mimo tego bał się go... Bo to słowo było obietnicą, wyrażało więcej niż tysiące innych. Wypowiadając je, składa się jednocześnie obietnicę. "Będę przy Tobie. Zawsze i wszędzie, jak Anioł Stróż. Będę gotów iść za Tobą na koniec świata tylko po to, by Cię zobaczyć. Będę Cię wspierał, pocieszał, komplementował. Będę z Tobą bezgranicznie szczery. Będę. Tak po prostu". Coś w ten deseń. Tylko bardziej.
— M. Bajorek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadivi divi
bemyloover
5087 2658 500
Reposted fromjustMeee justMeee viascorpix scorpix
bemyloover
Są takie choroby, które można leczyć tylko drugim człowiekiem.
Reposted fromthesmajl thesmajl viascorpix scorpix
bemyloover
5666 6e05
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadivi divi
Tumblrwater
Reposted fromweheartit weheartit viaantonim antonim
bemyloover
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— żeby jeszcze mieć siłę ...
Reposted fromzenibyja zenibyja viadangel dangel
bemyloover
Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.
Reposted fromraconteur raconteur viadangel dangel
bemyloover
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
bemyloover
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl